0
روابط عمومی 09054708600
محتوای عمومی
فاقد تصویر شاخص

چکیده دوره جامع معامله گری در بازارهای مالی

       
فاقد تصویر شاخص

کمپین طلایی

**  آکادمی لطیف آهی از تمامی علاقمندان به مشارکت در برگزاری دوره ها دعوت به همکاری می نماید ...  **در کمپین طلایی با معرفی هر کدام از دوستان و آشنایان خود برای شرکت در دوره ها ، مبلغ فوق العاده ...