0
روابط عمومی 09054708600

دوره رایگان معامله گری در بازارهای مالی

جلسه اول : چرا باید حداقل در یکی از بازارهای مالی فعالیت کرد ؟
دریافت
جلسه دوم : آمادگی ذهنی
دریافت
جلسه سوم : تفکر کازینویی
دریافت
جلسه چهارم : تکنیکال یا فاندامنتال؟/تحلیل گر یا معامله گر؟
دریافت
جلسه پنجم : تحلیل تکنیکال
دریافت
جلسه ششم : مدیریت سرمایه و بودجه بندی
دریافت