×

نقشه راه

ما اینجا مسیری که شما در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین میزان اشتباه بتوانید در دنیای جذاب اما پر ریسک معامله گری به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید را برایتان مشخص کردیم؛ تا بتوانید جایگاه خود را به عنوان یک معامله گر شناسایی، کسب و تثبیت نموده و از این طریق بتوانید به درآمد دلخواه خودتان برسید.

اصلی ترین هدف ما از مشخص نمودن این نقشه راه:

مقابله با جوهای کاذب و مسموم و دروغ پردازی هایی که توسط افراد و شرکت های مختلف صرفا جهت تبلیغات و کسب منافع شخصی انجام می گیرد.

امید داریم تا بتوانیم به نوبه خودمان مسیر درست پیشرفت در این حوزه را برای تمامی دوستان و همراهان مشخص کنیم.

 

و در پایان اینکه همیشه به شرف توجه کنید!

به قول پدرم: ” همیشه معاملاتی را انجام دهید که بتوانید به آن ها افتخار کنید… “

شاید این معاملات لزوما معاملات موفق و همراه با سودی نباشند، اما معاملاتی هستند که در آن ها ما شرف خودمان را زیر پا نگذاشته ایم. حال می توانند این معاملات در بازار های مالی باشند، یا در معاملات روزمره در دیگر بازارها، می توانند در بحث آموزش و یاد دهی به دیگران باشند و یا به طور کلی رفتار خودمان، چرا که ما در هر لحظه در حال معامله با دیگران و اطرافیان خودمان هستیم.


موفق و پر سود باشید…
لطیف آهی