0
روابط عمومی 09054708600
لیست مطالب
COVID-19-visual

نسبت EUR / USD در معاملات طوفانی روز و در حالی که اتحادیه اروپا بسته انگیزشی ۷۵۰ میلیارد یورویی Covid-19 را پیشنهاد می کند، ثابت شده است.

  به نقل از Invesing.com بعد از یک روز تجارت طوفانی و پس از این که اتحادیه اروپا طرح 750 میلیون یورویی (842 میلیارد دلار) را به عنوان برنامه پاسخ به Covid-19 تفصیل ارائه کرد که در پی پشتیبانی از ...