0
روابط عمومی 09054708600
لیست مطالب
ترس در معامله گری

ریشه ترس و اشتیاق در معامله گری

ریشه ترس و اشتیاق در معامله گری ترس و اشتیاق معامله گری که متاثر از ترشح هورمونهای ” سروتونین ” و ” آدرنالین و نورآدرنالین ”  هستند، به صورت طبیعی در بدن طبق غریزه ترشح میشوند. همین دو هورمون هستند ...
عادات نادرست در معامله گری

عادات نادرست در معامله گری

در این مقاله سعی کردیم عادات نادرست و تعصبات روانشناختی را که ممکن است بر نتایج معاملاتی شما تأثیر منفی بگذارد و آنچه شما می توانید برای غلبه بر آنها انجام دهید را برایتان آماده کنیم. چهار تعصب روانشناختی که ...